Lackering

 

1. Vår lackeringsbox 2. Maskering  3. Lackering4. Avmaskering    

 
Vi följer de miljökrav som ställs på moderna lackeringsverkstäder idag. Vi arbetar målvetet mot att minska
vår miljöpåverkan och använder endast miljövänliga produkter.